Investitori 2013 - CICO

CONVOCATOR A.G.O.A. 26 APRILIE 2013 “Consiliul de Administratie al S.C.”CI-CO” S.A.,

CONVOCATOR A.G.O.A. 26 APRILIE 2013 “Consiliul de Administratie al S.C.”CI-CO” S.A., cu sediul in Bucuresti, Aleea Campul Mosilor nr.5, Sector 2, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr .J 40/472/1991, avand Cod Inregistrare Fiscala RO 167, convoaca in data de 25 aprilie 2013, ora 10:00 – Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la sediul societatii din Bucuresti, Aleea Campul Mosilor nr.5, Sector 2.

IN URMA SEDINTEI A.G.O.A. din data de 26 /27 APRILIE 2013

a “Consiliul de Administratie al S.C.”CI-CO” S.A.,

Web Master